Вземете безплатна оферта за вашия бизнес! Попълнете формата!
За регистрираните по ДЗДДС клиенти доставчици от ЕС  възстановяване на ДДС от ЕС

За регистрираните по ДЗДДС клиенти доставчици от ЕС възстановяване на ДДС от ЕС

A&C има добра практика в прилагането на регламентите на ЕС и успешно възстановяваме ДДС от страните членки.