Вземете безплатна оферта за вашия бизнес! Попълнете формата!
Представителство при проверки от НОЙ

Представителство при проверки от НОЙ

Как работим:

  1. Приемаме документи за личния състав
  2. Изготвяме договори, споразумения, служебни бележки, декларации и др.
  3. Изчисляваме заплати, данъци, осигуровки.
  4. Изготвяме декларации и справки за НОИ, НАП и статистически отчети
  5. Изготвяме необходимите справки при напускане на служители
  6. Осигуряваме представителство по време на ревизии.